SKADOR

skadorHead

Då du går belastas foten med 1-1,5 gånger kroppsvikten vid varje steg. Då du springer belastas foten med 4-6 gånger kroppsvikten vid varje steg. Små anatomiska avvikelser som låga eller höga fotvalv, ökad eller minskad rörlighet i fotlederna samt otillräcklig aktivitet i underbenets muskler kan ge stora problem hos många som går, joggar eller springer regelbundet. En avvikande mekanik i foten förändrar linjering och belastning av nästan alla leder i kroppen och kan ge upphov till problem. Typiska problem där oftast överpronation kan vara en bidragande orsak. Överpronationen sker oftast på grund av för stor rörlighet i subtalarleden. Även för stor rörlighet i midtarsalleden kan påverka foten, framförallt i slutläget vid avvecklingen av steget (framfotspronation).

Här följer några vanliga problem

Pronation

Pronation är en normal rörelse i foten, det gör att foten kan fungera i olika miljöer och ojämna underlag på markytan. Foten rör sig utåt och inåt beroende på underlaget. Dessutom är pronationen en slags ”stötdämpare”. Foten rör sig genom att inre valvet sänks nedåt. Överpronation är en för stor rörelse som är väldigt vanlig, ÖP påverkar nästan alla leder i kroppen.

skadorHead

Hälsporre (Plantar fascit)

Plantar fascit (inflammation i plantarisfacian) Cavus foten har mer frekvent plantarisfascit. Kännetecknas av ömhet, morgonsmärta en punkt inre randen främre delen av hälbenet. Ett individuellt format, stabiliserande inlägg som stöder under hela foten är oftast en bra lösning på problemet.

skadorHead

Benhinneproblem

Inflammation i benhinnan inre randen skenbenet. Tib anterior och tib posterior överansträngda. För snabb och progressiv träning kan vara en orsak, en annan mer frekvent orsak är överpronation. Byte av underlag en annan faktor. En kombination av en eller flera av ovanstående orsaker är möjlig.

skadorHead

Hallux valgus

Hallux valgus är oftast relaterad till överpronation. Hallux valgus är oftast inte kopplat till det vanliga uttrycket att man har haft för smala skor, utan drabbar oftare damer beroende på att kvinnor oftast har större rörlighet i alla leder. Stortån har stor betydelse för att stabilisera foten i gångfasen och stor HV ger sämre stabilitet. Ofta smärta i stortåns grundled. Sned stortå.

skadorHead

Mortons syndrom

Nedtrampat främre fotvalv. Ofta en produkt av alltför mycket överpronation där stortån pressar de övriga tårna utåt i pronationsfasen. Detta ger en klämning av nerven. Ont vid belastning åtgärdas genom en pelott och ett inlägg som stödjer valvet.

skadorHead

Ryggproblem

Felaktigheter i foten kan orsaka att bäckenet blir snett. Höften roterar framåt.

skadorHead

Hälseneproblem

Vanligt bland växande barn. Vid överpronation blir vinkeln på hälbenet större och förändrar därmed belastningen på hälsenan på ett negativt sätt.